Zabalik dago 2019 urterako, Bono-Taxia erabiltzeko laguntza sozialak eskatzeko epea honako baldintza hauek bete dituzten interesatuendako:

  1. Burlatan errodatua egotea, eskaera egiteko epean gutxienez urtebeteko antzinatasunarekin.
  2. Galera funtzionala antomikoa eta bisuala %33koa edo handiagoa izatea.
  3. Etxetik kanpo desplazamenduak egiteko ezindua ez egotea.
  4. Zirkulazioaren gaineko zerga ez ordaintzeko eskubidearen onuraduna izatea.
  5. Egokitutako autorik ez izatea.
  6. Deialdia arautzen duten gainerako baldintzak betetzea.

Eta hau guztia jende orok jakin dezan argitaratzen dut.

Burlatan, bi milla eta hamazortziko abenduaren hoeitazazpian.