ESKARI ORRI OROKORRA (Tamaina 148 Kb)

EKONOMIA-ZERBITZUAK

ORDAINAGIRIAK HELBIDERATZEKO ESKARIA (Tamaina 245 Kb)
POSTA HELBIDERATZEKO ESKARIA (Tamaina 45 Kb)
IMPRESO DEPÓSITO DE FIANZA-AVAL (Tamaño 115 Kb)
FIDANTZA-ABAL ITZULTZEKO ESKABIDEA (Tamaina 122 Kb)
ZIRKULAZIO ZERGA ITZULTZEKO ESKABIDEA (Tamaina 45 Kb)
HIRI-LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGAREN ESKABIDEA (Tamaina 268 Kb)
LUR KONTRIBUZIOKO KITAPENAREN ALDAKETA ESKABIDEA (Tamaina 187 Kb)
ZIRKULAZIO ZERGA ANULATZEKO/ALDATZEKO ESKABIDEA (Tamaina 45 Kb)

ERROLDA

ERROLDATZEKO INSKRIPZIO ORRIA EDO ERROLDA-ALDAKETA EGITEKOA (204 Kb)
ADIN TXIKIKOAK ERROLDATZEKO BAIMENA (Tamaina 47 Kb)
TRAFIKOKO ZUZENDARITZA NAGUSIAN IBILGAILUEN HELBIDE ALDAKETA (Tamaina 39Kb)

HILERRIA

NITXOA BERRESTEKO ESKAERA (Tamaina 146 Kb)
GORPUZKINAK ALDATZEKO ESKAERA (Tamaina 149 Kb)

HIRIGINTZA

Aurretiazko kontsultaren eskabidea

JARDUERA SAILKATUA

– ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA behar dutenak

1.- Jarraibideak

2.- Eskabidea: Jarduera Sailkatuak, erantzukizuneko aitorpena

3.- Autolikidazio inprimakia

– Jarduera Sailkatua autolikidazioa jarraibideak

4.- Jarduera Sailkatuaren ziurtagiria

   – LIZENTZIA behar dutenak

1. Eskabidea: Obrak / Jarduera Sailkatua / EPO

OBRAK

– ERANTZUKIZUNEKO AITORPENA behar dutenak

1. Jarraibideak

2. Eskabidea: Obren Erantzukizuneko Aitorpena

3. Autolikidazio imprimakia

– Obren autolikidazioaren jarraibideak

4. Obren ziurtagiria lokalean

Lehioak:

L1

L2

Balkoiak:

B1

B2

Ke irteerak – galdarak

H1

H2

   – • LIZENTZIA behar dutenak EA behar ez duten gainerako obrak

1. Eskabidea: Obren Lizentzia / Jarduera Sailkatua / EPO

OHAR GARRANTZITSUA: Lokal eta eraikinetan (ez, etxebizitzetan) egiten diren obra guztiek, teknikari baten kontratazioa eragiten badute, eraikinak eraikitzeko Estatistika Galdetegia bete eta aurkeztu beharko dute, arestian azaldutako kasuan kasuko dokumentazioarekin batera.

– Eraikinak Eraikitzeko Estatistika Galdetegia

EDOZEIN JARDUERA ABIAN JARTZEA (garajeak barne)

1.- Jarraibideak

2.- Abian jartzearen eskabidea

3.- Autolikidazio inprimakia

– Abian Jartzearen autolikidazioaren jarraibideak

  • Jarduera Sailkatua bada (gainera)
  • Jarduera Sailkatu gabea bada (gainera)

AISIALDIRAKO BILTOKIA MARTXAN JARTZEA

EDOZEIN JARDUERAREN TITULARITATE ALDAKETA ETA/EDO EDOZEIN JARDUERA ETETEA

TOKIKO JABARI PUBLIKOAREN OKUPAZIOA

  • -Aldamioen eta garabien okupazioa, teknikari baten ardurapean instalatu behar denean:

– Eskabidea: Obrak / Jarduera Sailkatua / EPO

ETXEBIZITZEN LEHEN OKUPAZIOA

BEHIN-BEHINEKO OBRAK

  • – Karpak eremu publikoan

ZANGAK

PASAGUNEA

ERAIKINEN BERRITZEA

IDAZKARITZA

BIKOTE EGONKORREN UDAL ERREGISTROAN BAJA EMATEKO ESKABIDEA (Tamaina 45 Kb)
BIKOTE EGONKORREN UDAL ERREGISTROAN IZENA EMATEKO ESKABIDEA (Tamaina 45 Kb)
EZKONTZA ZIBILA UDALETXEAN EGITEKO ESKABIDEA (Tamaina 52 Kb)
ENTITATEEN UDAL ERREGISTROAN INSKRIBITZEKO ESKABIDEA (Tamaina 144 Kb)

LIBURUTEGIA

HAUR LIBURUTEGIAN IZENA EMATEKO ESKARIA (Tamaina 183 Kb)

UDALTZAINGOA

Jabari Publikoa Okupatzeko Lizentziak teknikaririk behar ez duten atxikitutako itxiturak, edukiontziak, materiala, eta abar, Udaltzainen bulegoan eskatu beharko da instantzia honen bidez:

JABARI PUBLIKOA OKUPATZEKO LIZENTZIAREN ESKARIA (Itxiturak, edukiontziak, materiala, …) (Tamaina 56 Kb)
BIDE PUBLIKOA OKUPATZEKO ESKARIA TERRAZA JARTZEKO (Tamaina 145 Kb)
ELBARRITUENDAKO APARKATZEKO TXARTELA ESKURATZEKO ESKARIA

ARRISKUGARRI IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEKO BAIMENA

POLIZIAREN ARGITZE-AGIRIETARAKO EDO OHARRETARAKO INSTANTZIA

LAUGARREN KATEGORIAKO ARMA TXARTELA ESKURATZEKO BAIMENA

WEB ORRIA

BURLATAKO UDALEKO WEB ORRIKO ENPRESA EDO ELKARTEEN ZERRENDAN GEHITZEKO/EZABATZEKO ESKARIA (Tamaina 141 Kb)