• Kontratazio-mahaiak: deialdiak, izendapena eta mahaikideak.
  • Kontratazio-mahaien aktak.
  • Udalak egindako kontratuak, barne daudela xedea, zenbatekoak, prozedura, lizitatzaileak eta esleipendunak. (19/2013 Legea):

2016an egindako kontratuak – Udalak

Indarrean dauden 2016an baino lehen egindako kontratuak

2016an egindako kontratuak – Kirol Patronatuak