Ayuntamiento de Burlada / Burlatako Udala

HARRERA PROGRAMA

Errekurtsoaren xedea

Herritar guztiei zuzenduta dago, eta helburu hauek ditu: herritarren eskaerak jasotzea eta haien gizarte-arazoei lehen erantzuna ematea, gizarte-babeseko sistemen prestazioetarako sarbidea erraztea eta oinarrizko gizarte-zerbitzuko gainerako programetarako sarbidea ematea.

👉🏼Banakako/familiako arreta:

Pertsonen gizarte-beharrak antzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, premia horiei lehen erantzuna emateko; Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren beste programa batzuetara edo beste gizarte-zerbitzu espezializatu batzuetara bideratzea.

👉🏼Arreta komunitarioa:

Asoziazionismoa eta herritar guztien gizarteratzea erraztuko duten gizarte-babeseko beste modu batzuk babestea eta sustatzea, eta herritar eta/edo kolektibo jakin batzuei zuzendutako gizarte-jarrera positiboak sustatzea.

Prestazio mota

Bermatua.

Hartzaileak

Burlatako erroldatuak eta bizilagunak, baita prestazioren bat jaso dezaketen herritar guztiak ere.

Baldintzak

  • Burlatako egoitza eta errolda.

Prozedura

  • Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroan hitzordua eskatzea.
  • Informazioa, gizarte-orientazioa eta aholkularitza: elkarrizketa gizarte-langilearekin.
  • Eskaeren balorazioa eta diagnostiko soziala eta/edo sozioedukatiboa: esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasuna eta Txosten Soziala (hala badagokio).
  • Espedientea irekitzea erabiltzaileen informazio-sisteman.

Kudeaketa

Hainbat gizarte-prestaziotarako eskaerak eta horretarako behar den dokumentazioa kudeatzea, eta Gizarte Txostena, hala eskatzen duten prestazioetan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

  • Burlatan erroldatzea.
  • Beste batzuk. (Eskatu beharreko laguntzaren edo baliabidearen arabera).

Araudia

  • 15/2006 Foru Legea, abenduaren 14koa, Nafarroako Gizarte Zerbitzuei buruzkoa
  • 32/2013 Foru Dekretua, maiatzaren 22koa, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen programen eta finantzaketaren arloan Gizarte Zerbitzuei buruzko Foru Legea garatzeko erregelamendua onartzen duena.
Volver arriba