Ayuntamiento de Burlada / Burlatako Udala

HAURREN ARRETA

Gizarte Zerbitzuak – Haurrak, nerabeak eta familia zaintzeko programa

Errekurtsoaren xedea

Biztanleriaren sektore horri dagozkion Gizarte Zerbitzuen sistemako prestazio guztiak eta gizarte-babeseko beste sistema batzuk eskuratzen laguntzea.

Banakako/familiako arreta:

 • Haurren, nerabeen eta familien gizarte-premiak antzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, premia horiei lehen erantzuna emateko; Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren beste programa batzuetara edo beste gizarte-zerbitzu espezializatu batzuetara bideratzea.
 • Adingabeek beren garapen pertsonala ahalbidetuko duen ingurune bat izan dezaten sustatzea, beren komunitatearen eremuko jarduketen bidez, eta babesgabetasun-egoerak agertzea prebenitzea, egoera horiek zuzentzeko eta aldatzeko laguntza-moduak bultzatuz.

Arreta komunitarioa:

 • Asoziazionismoa eta haur, nerabe eta familia guztiak gizarteratzen laguntzen duten gizarte-laguntzako beste modu batzuk babestea eta sustatzea, eta kolektibo jakin batzuei zuzendutako gizarte-jarrera positiboak sustatzea.
 • Guraso-eskolak sustatzeko eta mantentzeko jarduerak egiten dira.
 • Adingabeek Burlatako kultur, aisialdi eta denbora libreko guneetan parte har dezaten sustatzea.
 • Gizartea sustatzeko eta sentsibilizatzeko ekintzak.
 • Babesgabetasun arineko edo ertaineko egoeran dauden adingabeei arreta eta laguntza emateko programa bat egitea.
 • Tokiko edo autonomia-erkidegoetako erakunde-koordinaziorako foroetan parte hartzea.

Prestazio mota

Bermatua.

Hartzaileak

Burlatako adingabeak eta adingabeak beren kargura dituzten familia-unitateak erroldatuak eta bizilagunak.

Baldintzak

 • Burlatako egoitza eta errolda.
 • Nafarroako Foru Komunitatean modu egonkorrean edo aldi baterako bizitzea.

Prozedura

 • Gizarte Zerbitzuen Udal Zentroan hitzordua eskatzea.
 • Informazioa, gizarte-orientazioa eta aholkularitza: elkarrizketa gizarte-langilearekin.
 • Eskaeren balorazioa eta diagnostiko soziala eta/edo sozioedukatiboa: esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasuna eta Txosten Soziala (hala badagokio).
 • Espedientea irekitzea erabiltzaileen informazio-sisteman.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • NANaren kopia.

Eta prestazioek hala eskatzen dutenean:

 • Eskaera behar bezala beteta.
 • Diru-sarreren egiaztagiria eta baliabide ekonomikoen zinpeko aitorpena.
 • Azken errenta-aitorpenaren kopia.
 • Alokairu- eta/edo harrera-egoera egiaztatzen duen dokumentua.

Araudia

 • 26/2015 Legea, uztailaren 28koa, haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzekoa.

Erlazionatutako informazioa

Volver arriba