Ayuntamiento de Burlada / Burlatako Udala

2016ko Aurrekontua

SARRERAK

Ingresos ayuntamiento

Kapítulua Deskribapena Zenbatekoa
1 Zuzeneko zergak    3.992.723,07 €
2 Zeharkako zergak       600.000,00 €
3 Tasak eta beste sarrera batzuk    1.324.245,00 €
4 Ohiko diru-laguntzak    6.318.878,00 €
5 Ondare sarrerak       482.600,00 €
7 Kapital-transferentziak         44.600,00 €
8 Aktibo finantzarioak    1.862.139,94 €
  Guztira  14.625.186,01 €

ingresos deportes

Kapitulua Deskribapena Zenbatekoa
1 Zuzeneko zergak                   –   €
2 Zeharkako zergak                   –   €
3 Tasak eta beste sarrera batzuk    1.410.300,00 €
4 Ohiko diru-laguntzak       450.000,00 €
5 Ondare sarrerak        23.300,00 €
7 Kapital-transferentziak       161.671,67 €
8 Aktibo Finantziarioak       146.650,00 €
Guztira    2.191.921,67 €

ingresos cultura

Kapitulua Deskribapena Zenbatekoa
1 Zuzeneko zergak
2 Zeharkako zergak
3 Tasak eta beste sarrera batzuk        94.750,00 €
4 Ohiko diru-laguntzak      658.500,00 €
5 Ondare sarrerak          8.937,00 €
7 Kapital-transferentziak        15.000,00 €
8 Aktibo finantzarioak        62.360,89 €
Guztira      839.547,89 €

GASTUAK

gastos ayuntamiento

Kapitulua Deskribapena Zenbatekoa
1 Pertsonala    6.939.617,51 €
2 Ohiko ondareak    3.286.912,89 €
3 Finantza gastuak          6.300,00 €
4 Ohiko transferentziak    2.337.129,91 €
5 Ustekabekoak          5.985,76 €
6 Inbertsioak    1.724.568,27 €
7 Kapital-transferentziak       176.671,67 €
8 Aktibo finantzarioak         18.000,00 €
9 Pasibo finantzarioak       130.000,00 €
Guztira 14.625.186,01 €

gastos deportes

Kapitulua Deskribapena Zenbatekoa
1 Pertonala       924.140,00 €
2 Ohiko ondareak       896.882,00 €
3 Finantza gastuak          3.000,00 €
4 Ohiko trasnferentziak       201.578,31 €
5 Ustekabekoak
6 Inbertsioak       161.671,67 €
7 Kapital transferentzia
8 Aktibo finantzarioak          4.650,00 €
9 Pasibo finantzarioak
Guztira    2.191.921,98 €

gastos cultura

Kapitulua Deskribapena Zenbatekoa
1 Personal      193.610,00 €
2 Bienes corrientes      163.430,00 €
3 Gastos financieros
4 Transf. Corrientes      467.507,89 €
5 Imprevistos
6 Inversiones        15.000,00 €
7 Transferncias de capital
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros
Guztira      839.547,89 €
Volver arriba