Ayuntamiento de Burlada / Burlatako Udala

2016ko Aurrekontua

SARRERAK

Ingresos ayuntamiento

KapítuluaDeskribapenaZenbatekoa
1Zuzeneko zergak   3.992.723,07 €
2Zeharkako zergak      600.000,00 €
3Tasak eta beste sarrera batzuk   1.324.245,00 €
4Ohiko diru-laguntzak   6.318.878,00 €
5Ondare sarrerak      482.600,00 €
7Kapital-transferentziak        44.600,00 €
8Aktibo finantzarioak   1.862.139,94 €
 Guztira 14.625.186,01 €

ingresos deportes

KapituluaDeskribapenaZenbatekoa
1Zuzeneko zergak                  –   €
2Zeharkako zergak                  –   €
3Tasak eta beste sarrera batzuk   1.410.300,00 €
4Ohiko diru-laguntzak      450.000,00 €
5Ondare sarrerak       23.300,00 €
7Kapital-transferentziak      161.671,67 €
8Aktibo Finantziarioak      146.650,00 €
Guztira   2.191.921,67 €

ingresos cultura

KapituluaDeskribapenaZenbatekoa
1Zuzeneko zergak
2Zeharkako zergak
3Tasak eta beste sarrera batzuk       94.750,00 €
4Ohiko diru-laguntzak     658.500,00 €
5Ondare sarrerak         8.937,00 €
7Kapital-transferentziak       15.000,00 €
8Aktibo finantzarioak       62.360,89 €
Guztira     839.547,89 €

GASTUAK

gastos ayuntamiento

KapituluaDeskribapenaZenbatekoa
1Pertsonala   6.939.617,51 €
2Ohiko ondareak   3.286.912,89 €
3Finantza gastuak         6.300,00 €
4Ohiko transferentziak   2.337.129,91 €
5Ustekabekoak         5.985,76 €
6Inbertsioak   1.724.568,27 €
7Kapital-transferentziak      176.671,67 €
8Aktibo finantzarioak        18.000,00 €
9Pasibo finantzarioak      130.000,00 €
Guztira14.625.186,01 €

gastos deportes

KapituluaDeskribapenaZenbatekoa
1Pertonala      924.140,00 €
2Ohiko ondareak      896.882,00 €
3Finantza gastuak         3.000,00 €
4Ohiko trasnferentziak      201.578,31 €
5Ustekabekoak
6Inbertsioak      161.671,67 €
7Kapital transferentzia
8Aktibo finantzarioak         4.650,00 €
9Pasibo finantzarioak
Guztira   2.191.921,98 €

gastos cultura

KapituluaDeskribapenaZenbatekoa
1Personal     193.610,00 €
2Bienes corrientes     163.430,00 €
3Gastos financieros
4Transf. Corrientes     467.507,89 €
5Imprevistos
6Inversiones       15.000,00 €
7Transferncias de capital
8Activos financieros
9Pasivos financieros
Guztira     839.547,89 €
Volver arriba